مشاوره و رزرو نوبت: 09130754940

 

رشته دندان پزشکی در عصر جدید ایران

رشته دندان پزشکی در عصر جدید ایران


در بررسی پیشینه رشته دندان پزشکی در عصر جدید ایران، برنامه درسی دار الفنون نشان می دهد که رشته ای جداگانه با عنوان دندان سازی در نظر گرفته نشده بود در اعلانی در سال  1286 ، فردی فرانسوی با نام موسیو پلوکه معرفی شده که چندماه پیشتر از آن به ایران آمده بود و در درمان بیمارهای دندان و ساختن دندان مصنوعی مهارت داشت در پی سفر دوم ناصرالدین شاه به فرنگ (1295) ، دندان سازی فرنگی همراه او به ایران آمد ظاهرا او و جانشینش هپنت/هبنت دندان مصنوعی هم می ساختند ولی نه اعیان و نه عامه مردم به آنها مراجعه نمی کردند و همچنان سلمانی ها و دلاک ها به کشیدن دندان با کلبتینهای اصفهانی ادامه می دادند که برخی از آنها در کار خود بسیار هم ماهر بودند در دهه های واپسین حکومت قاجار ( حک :1344 (1210ش).1304ش) و اوایل سده سیزدهم دندان سازان صنعتی همچنان پوسیدگی دندان را ناشی از وجود کرم می دانستند و به شیوه صنعتی خود آن را درمان می کردند در این دوره جز دلاکان و سلمانی های صنعتی کسان دیگری هم نزد دندان سازان و دندان پزشکانی چون دکتر استپانیان و میلچارسکی کارآموزی کردند و برخی از آنها عنوان دکتر دندانپزشکی یافتند .


نخستین گام ساماندهی دندان سازی در ایران ، قانون طبابت مصوب 1329 ( 1290ش ) است که بر طبق آن ، کار در رشته دندان سازی مستلزم آموزش و دریافت اجازه نامه رسمی از وزارت معارف بود و به دندان سازان یکسال مهلت داده شد تا به وزارت معارف مراجعه کنند بر اساس اسناد ، اجرا این قانون پیگیری و با متخلفان برخورد می شد در 1301ش. نظام نامه شورا مدرسه طب و دواسازی و دندان سازی تهیه شد دومین گام ، پیشنهاد تاسیس مدرسه دندان سازی در 1305ش بود و در 1306 ش .

دکتر محسن سیاح ( نخستین دندان پزشک ایرانی فارغ التحصیل اروپا ) به ایران بازگشت و از سال بعد در مدرسه طب آموزش بیماری های دهان و دندان را آغاز کرد در همان سال سه نفر برای فراگیری دندان پزشکی به فرانسه اعزام شدند در 1309 ش .

تاسیس مدرسه دندان سازی تصویب شد و در 1310 ش در زیر مجموعه مدرسه عالی طب آغاز به کار کرد در همین سال مقرر شد دندان سازانی با 5 سال سابقه کار آزمون دندان سازی بدهند ظاهرا نخستین مدیر مدرسه دندان سازی دکتر فالک کوش میلچارسکی لهستانی بود که از تاریخ و نحوه آمدن او به ایران آگاهی دقیقی در دست نیست او تا 1313 ش رئیس این مدرسه بود با تاسیس دانشگاه تهران  (1313ش ) ، دانشکده دندانپزشکی جزوی از دانشکده طب شد در 1316 ش . ورود زنان به رشته دندان پزشکی و دارو سازی تایید شد در 1318 ش . پروفسور ابرلنک ( ابرلن) فرانسوی رئیس و استاد دانشکده پزشکی و دارو سازی و دندان سازی تهران شد و تا 1326 ش دو دوره در این سمت بود از  1335 ش . داشکده دندان پزشکی مستقل شد .

در حال حاضر حدود 25 دانشکده دندان پزشکی  در ایران فعالیت دارند.

کلینیک دندانپزشکی اصفهان